KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PRACOWNI

Działalność pracowni polega na przygotowaniu pełnej dokumentacji architektoniczno - konstrukcyjnej oraz pełnienie samodzielnej funkcji technicznej przy realizacji inwestycji. Pracownia przygotowuje koncepcje, projekty architektoniczno - budowlane i wykonawcze wraz z niezbędnymi opracowaniami branżowymi, specjalistycznymi, operatami, ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami oraz wszelkimi niezbędnymi pracami usługowymi z uzyskaniem pozwolenia na budowę włącznie. Organizujemy także odbiory obiektów.

Pracownia powstała w 1988 roku, obecnie zatrudnia i współpracuje z 30 osobami: technikami, architektami, architektami krajobrazu, konstruktorami, instalatorami (sanitarnymi i elektrycznymi), rzeczoznawcami sanitarnymi, ochrony środowiska, ppoż., bhp., budowlanymi, mykologiem, dendrologiem, akustykiem. Utrzymuje kontakty z Politechniką Łódzką, Warszawską i Krakowską.

Posiada programy komputerowe dla wspomagania projektowania oraz najnowsze urządzenia komputerowe, w tym ploter, A-0 - kolor, co usprawnia wykonywanie projektów, daje możliwości oceny projektów przez inwestorów w trakcie projektowania (np.: wykonanie rysunków perspektywicznych, wizualizacja, animacja). Pracownia posiada również własny wielkoformatowy sprzęt do kopiowania rysunków (kserokopiarki, światłokopiarki).

O pracowni ukazało się kilka publikacji prasowych, wielokrotnie sponsoruje imprezy kulturalne, sportowe, oświatowe i społeczne na terenie Kutna i powiatu.

Od kwietnia 1995r. mieści się we własnej siedzibie w Kutnie, przy ul. Gabriela Narutowicza 8.

Jest firmą prywatną i jej jednoosobowym właścicielem oraz kierownikiem jest Bogdan Krawczyk.

Właściciel pracowni jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa; Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków; Klubu Biznesmenów w Kutnie oraz członkiem rady Izby Projektowania Budowlanego. Firma jest członkiem Izby Projektowania Budowlanego w Warszawie nr rej. 327 oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie.

Została wyróżniona w 1991r. przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w konkursie projektowym "Tanie Budownictwo Mieszkaniowe". Otrzymała drugą nagrodę w ogólnopolskim konkursie, przeglądzie "Projekt Inżynierski Roku 2004" i "Projektant roku 2008". W 2005 roku uzyskała wyróżnienie w konkursie architektonicznym, organizowanym przez SARP: "Koncepcja programowo - przestrzenna budowy ogrodu botanicznego wraz z obiektami i urządzeniami budowlanymi w Kielcach".

Od 1994 roku francuska firma "Onduline International", zajmująca się produkcją pokryć dachowych, używa dla swoich celów reklamowych zdjęcia budynku projektowanego przez pracownię.

Podstawową działalnością pracowni jest projektowanie, inwestorstwo zastępcze, a także nadzory inwestorskie i autorskie, kierownictwo budowy, doradztwo techniczne, oraz obsługa innych projektantów.KUTNO, STYCZEŃ 2008R.

 
  © MAGBUD, 2013.